google K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย

ฮิราซาว่า ยูอิ ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตของนักเรียน ม. ปลายของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่ จะเข้าชมรมไหนดีในขณะ ทีริทสึ ซึ่งต้องการที่จะหาคนเข้า ชมรม K-ONเนื่อง จาก รุ่น พี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้จบไปหมดแล้วแต่ชมรม นี้กำลังจะ ถูก ยุบโดยตามกฏของโรงเรียน ?ถ้าไม่มีสมาชิก ชมรมอย่าง น้อย 4 คน ก่อนสิ้นเดือนเมษายนริทสึจึง ชวน แกมบังคับ?มิโอะเพื่อนสนิท ของเธอให้เข้า ร่วม ชมรมด้วย ต่อมา โคโตบุกิ สึมุกิ ก็มาที่ห้องดนตรีเพื่อ จะ ขอเข้าชมรม ประ สานเสียง ?แต่ว่าริทสึชักชวนให้เข้า ร่วม ชมรม K-ON ซึ่ง เธอ ก็ตอบตกลง เพื่อหาสมาชิกคน ที่ 4

เครดิตซับไทย :

หมวดหมู่ : พากย์ไทย

ประเภท : Slice of Life , Comedy , Music , School ,

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย


ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 13 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 14 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 15 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 16 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 17 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 18 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 19 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 20 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 21 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 22 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 23 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 24 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 25 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 26 พากย์ไทย

K-ON ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ตอนที่ 27 พากย์ไทย